CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC

Địa chỉ VP : Chân Cầu Rế ,Đường 10,xã Bắc Sơn, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính : Chân Thôn Cấp Lực, Xã Đồng Minh, Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

MST : 0201771820

M : 0964.032.890
Tel : 0225 883 2672