Cuộn điện van điện từ  MSFG-24/42-50/60-DS

 
 
 MSFG-24/42-50/60-DS 
 MSFG-24/42-50/60  
 MSFW-230-50/60 
 MSFW-230-50/60-DS 
 
 
34410 MSFG-12-OD
24 V DC, 42 V AC 34411 MSFG-24/42-50/60-OD
42 V DC 34413 MSFG-42-OD
24 V AC 34415 MSFW-24-50/60-OD
48 V AC 34418 MSFW-48-50/60-OD
110 V AC 34420 MSFW-110-50/60-OD
230 V AC 34422 MSFW-230-50/60-OD
240 V AC 34424 MSFW-240-50/60-OD
With plug socket 12 V DC 4526 MSFG-12
24 V DC, 42 V AC 4527 MSFG-24/42-50/60
24 V AC 4534 MSFW-24-50/60
110 V AC 6720 MSFW-110-50/60
230 V AC 4540 MSFW-230-50/60
Solenoid coil, plug connector to EN 175301, type A
Without plug socket 24 V DC, 42 V AC 34412 MSFG-24/42-50/60-DS-OD
230 V AC 175118 MSFW-230-50/60-DS-OD
With plug socket, plug connector can be repositioned by
180°
Maritime classification1) see certificate
24 V DC, 42 V AC 13264 MSFG-24/42-50/60-DS
110 V AC 13265 MSFW-110-50/60-DS
230 V AC 13266 MSFW-230-50/60-DS

24 V AC/DC 3536527 VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME
24 V AC/DC 3535840 VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME
With fuse
48 V DC 3536573 VACC-S18-120-K4-7-EX4ME
60 V DC 3536569 VACC-S18-120-K4-27-EX4ME
110 V AC/DC 3536565 VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME
230 V AC/DC 3536568 VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0964.032.890 / 0902.091.840
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Danh mục: