Đầu nối Festo Fitting QSML-1/8-6


190661 QSL-½-10
153054 QSL-½-12
153055 QSL-½-16
133192 QSL-½-10-50
130738 QSL-½-12-20
130739 QSL-½-16-20

153045 QSL-x-4
130728 QSL-x-4-100
130729 QSL-x-6-100
130730 QSL-x-8-50

130731 QSL-¼-6-100
130732 QSL-¼-8-50
130733 QSL-¼-10-50
164981 QSL-¼-12
130734 QSL-¼-12-20

Ry
190660 QSL-y-6
153050 QSL-y-8
153052 QSL-y-10
153053 QSL-y-12
164958 QSL-y-16
130735 QSL-y-8-50
130736 QSL-y-10-20
130737 QSL-y-12-20

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0964.032.890 / 0902.091.840
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)